Slider

Global Migraine Pain Association was established in Turkey in order to inform the society about migraine, to ensure interdisciplinary cooperation in this field, to bring together the leading names of our country with the leading person organizations in the international arena, and to make awareness and education activities for the society on all these issues.

Küresel Migren Ağrı Derneği; Migren hakkında toplumu bilgilendirmek, bu alanda disiplinlerarası iş birliği sağlamak, ülkemizin bu alandaki önder isimleriyle uluslararası arenadaki önder isimleri buluşturmak ve tüm bu konularda topluma yönelik farkındalık oluşturmak ve eğitim çalışmaları yapmak üzere kurulmuştur.